kurs integracyjny w Niemczech
Nauka,  Życie

Kurs integracyjny w Niemczech

Jednym ze sposobów na nauczenie się języka niemieckiego po przeprowadzce do Niemiec jest udział w kursie integracyjnym. Sama kilka lat temu stanęłam przed taką możliwością i dzisiaj podzielę się z Tobą całym know-how. Z tego wpisu dowiesz się:

  • czym jest i jak długo trwa kurs integracyjny w Niemczech
  • jak przystąpić do kursu integracyjnego
  • z jakim kosztem wiąże się udział w kursie
  • jak wygląda egzamin końcowy

A jak dotrwasz do końca tego artykułu poznasz również moją opinię na temat kursu integracyjnego i dowiesz się, czy zdecydowałabym się po raz kolejny wziąć w nim udział. Zaczynamy!

Czym jest i jak długo trwa kurs integracyjny w Niemczech?

Zasadniczo kurs integracyjny można podzielić na dwie części:
– kurs językowy – który obejmuje 6 modułów po 100 godzin lekcyjnych każdy ( łącznie 600 godzin). Pierwsze 300 godzin to kurs podstawowy, kolejne 300 godzin to kurs rozszerzony. Podczas tej części poznasz słownictwo niezbędne do swobodnego funkcjonowania w Niemczech, prowadzenia rozmów z sąsiadami, załatwiania spraw urzędowych, wizyt u lekarza, pisania podań, wypełniania formularzy itp. Po kursie odbywa się egzamin językowy.
– kurs orientacyjny – obejmuje 100 godzin lekcyjnych ( 1 moduł). Podczas kursu zdobędziesz wiedzę z zakresu polityki, prawa, kultury i historii najnowszej Niemiec. Również kończy się egzaminem.
Czas trwania kursu zależy od kilku zmiennych, przede wszystkim od poziomu od którego się zakwalifikujesz ( o tym niżej). Wpływ na to ma również harmonogram zajęć, najczęściej można spotkać się z nauką 5 dni w tygodniu po 4 godziny lekcyjne, bądź 4 dni w tygodniu po 5 godzin lekcyjnych. W takim wypadku jeden moduł trwa 5 tygodni. Ale godziny mogą być rozłożone inaczej i jest to zależne wyłącznie od szkoły i tam należy zasięgnąć informacji. Część szkół jest również zamkniętych w czasie ferii wypoczynkowych lub świątecznych, i wtedy czas trwania kursu automatycznie się wydłuża.


Jak rozpocząć kurs integracyjny? 

Pieczę nad kursami integracyjnymi w Niemczech sprawuje Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, w skrócie BaMF, czyli Urząd do spraw Migrantów i Uchodźców i to u nich należy wnioskować (klik) o wydanie uprawnienia na udział w kursie. Po wypełnieniu  i odesłaniu wniosku należy czekać na decyzję, a następnie zgłosić się z nią do wybranej szkoły i zapisać się na kurs. 
Można też próbować od drugiej strony, czyli najpierw zgłosić się do wybranej szkoły, której personel pokieruje dalej i pomoże wypełnić dokumenty do BaMF. 
Aby zapisać się na kurs, należy dostarczyć do szkoły następujące dokumenty:
– uprawnienia z BaMF do udziału w kursie
– kopia dokumentu tożsamości
– meldunek
– ewentualne decyzje o przyznaniu zasiłków socjalnych
Po dostarczeniu wszystkich dokumentów szkoła wyznaczy Ci termin egzaminu wstępnego, na podstawie którego zostaniesz zakwalifikowana/-y na poziom adekwatny do Twojej wiedzy. Egzamin składa się z testu pisemnego oraz rozmowy z egzaminatorem. Po egzaminie otrzymasz pismo o przyjęciu na kurs integracyjny i dacie rozpoczęcia. Zgodnie z przepisami kurs powinien rozpocząć się przed upływem 6 tygodni od daty zgłoszenia, w rzeczywistości czas oczekiwania często jest dłuższy. 

Ile kosztuje kurs integracyjny w Niemczech?

Za udział w kursie obowiązuje zapłata w wysokości 1,95€ za godzinę lekcyjną, czyli 195€ za moduł. Po pomyślnym zdaniu egzaminów końcowych możesz ubiegać się o zwrot połowy poniesionych kosztów.
Osoby o niskich dochodach mogą zostać zwolnione z opłaty za kurs. W tym celu należy przedstawić dowód potwierdzający ciężką sytuację finansową, np kopię decyzji o przyznaniu ALGII, Sozialhilfe, Wohngeld, Kinderzuschlag. Wniosek o zwolnienie z opłaty za kurs należy złożyć w odpowiednim oddziale regionalnego urzędu federalnego.
Osoby zwolnione z opłaty za kurs mogą również uzyskać zwrot kosztów dojazdu, jeśli szkoła oddalona jest o minimum 3km od miejsca zamieszkania.

Jak wygląda egzamin?

Po zakończonym kursie językowym w wyznaczonym odgórnie terminie odbywa się egzamin. Składa się on z dwóch części: testowej i ustnej.
– część testowa obejmuje zadania ze słuchu, czytania i pisania (list, email, podanie, reklamacja, itp).
– część ustna odbywa się we wcześniej dobranych parach i składa z trzech zadań: pierwsze zadanie polega na przedstawieniu się (imię, nazwisko, wiek, pochodzenie, zamieszkanie, rodzina, zawód, hobby, plany na przyszłość), egzaminatorzy mogą zadać pytanie odnośnie przedstawionych informacji. Druga część to opis obrazka przedstawionego przez egzaminatorów (sytuacje z życia codziennego, ważne uroczystości, tradycje itp). Tutaj też egzaminatorzy mogą zadawać pytania, np czy w kraju z którego pochodzisz również jest taka tradycja. Trzecia część odbywa się w parach i polega na zorganizowaniu wydarzenia. Może to być wycieczka szkolna, przyjęcie na zakończenie roku szkolnego, odwiedziny u chorego kolegi, składka na prezent itp.
Tutaj (klik) można zobaczyć, jak wygląda przykładowy test. Na You Tube pod hasłem Prufung B1 można również obejrzeć filmiki z przykładowymi zadaniami z egzaminu ustnego.
Na wyniki z egzaminu końcowego czeka się około 4-8 tygodni, a  najwyższą notą jaką można uzyskać jest B1.
Kurs orientacyjny kończy się osobnym egzaminem. Jego zaliczenie to wyłącznie formalność, gdyż test polega na wybraniu prawidłowej odpowiedzi na pytania wylosowane z ogólnodostępnej puli, z którą można się zapoznać na przykład tutaj (klik). Całość obejmuje 300 pytań z zakresu polityki, historii, kultury i prawa obowiązującego w Niemczech, z czego na teście jest 30 pytań, oraz 3 pytania z puli 10 na temat landu w którym żyjesz.

Czy warto wziąć udział w kursie integracyjnym?

Na to pytanie nie ma jednej dobrej odpowiedzi i dużo zależy od sytuacji w jakiej się znajdujesz, oraz jakim czasem i finansami dysponujesz. A także od tego, na ile potrzebujesz tego konkretnego certyfikatu. Forma i założenia kursu są dobre – zanurzyć się w języku. Jednak w praktyce bardzo dużo zależy od tego na jaką grupę i nauczyciela trafisz, a na te dwie zmienne nie masz najmniejszego wpływu i to okaże się dopiero po rozpoczęciu zajęć.

Ja po egzaminie wstępnym zostałam zakwalifikowana na kurs od modułu czwartego, przez co trafiłam na tzw. Wiederholungskurs. Była to w większości zbieranina osób, które miały już za sobą niezdany egzamin i dostały drugą lub kolejną szansę na powtórzenie materiału i ponowne przystąpienie do egzaminu, plus kilka osób które dopiero dostały się na kurs. Niestety grupa była słabo zmotywowana przez co poziom bardzo niski.

Z perspektywy czasu – nie zaryzykowałabym po raz kolejny udziału w kursie integracyjnym. Może na innym etapie życia byłaby to fajna opcja, jednak teraz jako mama dwójki dzieci która rozwija swoją działalność nie byłabym w stanie poświęcić czterech godzin dziennie na kurs. Zwłaszcza, że od tamtej pory pojawiło się bardzo dużo opcji nauki języka niemieckiego online – często tańszych i bardziej wydajnych. Ale o tym napiszę innym razem.

Tymczasem chętnie poczytam o Twoich doświadczeniach związanych z nauką języka niemieckiego – czy to na kursie integracyjnym, czy inną metodą. Jeśli zastanawiasz się nad wzięciem udziału w kursie daj znać, czy mój wpis pomógł Ci podjąć decyzję. Czekam na Twój komentarz!

kurs integracyjny w Niemczech
Kurs integracyjny w Niemczech

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *